Væsentlige valg

Vi ser på de valg vi træffer. Tilvalg som mennesker, fagpersoner og teams – i de sammenhænge, der er vigtige for os. Vi skaber adgang til ro, overblik og afsæt for at træffe valg i:

  • Visionær strategisk ledelse
  • Taktisk samarbejde
  • Ledelse og handling til operationel succes

Vi ser på individuelle tilvalg:

  • Hvor kræfterne lægges som menneske, leder og organisation
  • Hvordan arbejdsindsats matcher det organisationen er her for – og de værdier vi brænder for at leve.

Og derfra se vejen igennem eventuelle udfordringer hen til den fælles succes.


Jeg vil gerne tale med dig om din og jeres situation. Tag kontakt
… og fortæl om udfordringer og behov i din organisation.

Verdensmåls-inspireret udvikling i virksomheden

Hvordan?

  • Syntesis har dykket ned i de fem piller der ligger som fundament under de 17 verdensmål.
  • Den viden og tilgang kan vi fordybe os i sammen, og lade få ekstra vægt i din ledelse og i jeres organisation.
  • Det kan ske gennem samtaler eller gennem de workshops som Syntesis har udviklet og gerne tilpasser specielt til dine og jeres behov.