Væsentlige valg

Vi ser på de valg vi træffer. Tilvalg som mennesker, fagpersoner og teams – i de sammenhænge, der er vigtige for os. Vi skaber adgang til ro, overblik og dynamisk udvikling i:

  • Visionær strategisk ledelse
  • Taktisk samarbejde
  • Ledelse og handling til operationel succes

Vi ser på individuelle tilvalg:

  • Især hvor væsentligt det er at lægge sin arbejdsindsats i sammenhænge, hvor mission og vision matcher med egne værdier.

Al sammen afgørende for den fælles succes.


Tag kontakt
… og fortæl om udfordringer og behov i din organisation.

Verdensmåls-inspireret udvikling i virksomheden

Hvordan?

  • Helt konkret har vi både en enkel og en mere avanceret test og analyse, som kan bidrage til at skabe positive ændringer – både i virksomheden som helhed og i konkrete nøgle-projekter.
  • Ledelsessmæssigt lader vi os i Syntesis inspirere af alle af de 17 mål. Den inspiration deler vi med jer sådan at vi kan arbejde med det der er relevant for netop din virksomhed  – både ift. vore fysiske bidrag og forandret ledelse.
  • Vi deler vores erfaring med at skabe gode resultater sammen – gennem god og bæredygtig ledelse.
  • Vi arbejder med hvordan vi bedst muligt økonomiserer med det vi har til rådighed. Den måde vi forvalter alle de former for ressourcer vi har brug for og bidrager med.


Følg os på Linkedin under Syntesis