Til ledere der vil bygge bro – og lære andre det samme

– om at lykkes som leder gennem samarbejde og partnerskaber.

Om målgruppen:
Ledere der vil udvikle sin egen spændvidde,
og lede så vi forbinder dem vi er og det vi kan.

Ledere der ønsker at medarbejdere, samarbejder og partnerskaber udvikler sig.

Gennem oplæg og refleksion lærer du og dit team hvordan I kan skærpe jeres indsatser og jeres evne til at lykkes gennem samarbejde og partnerskaber.

Indlæggene har
– afsæt i FN målene’s 5 grundelementer og hvad de betyder ift. ledelse, samarbejde og partnerskab
– eksempler som der bliver ro til at fordybe sig i
– og på denne måde forbinde det nære og det globale
gennem læring, udvikling og handling.

Om din indlægsholder:
– Betty Frederiksen er udd. civilingeniør i virksomhedssystemer, har adfærdspsykologisk afsæt og skaber processer funderet i positiv psykologi, fearless organizations – og er optaget af at udvikle ledelse, der styrker FNs verdensmål.

Organisations-interne workshops:
– Her er det væsentligt at vi afstemmer før start.

Tag kontakt – og lad os tale om hvad der er brug for …