To spor

  • Som leder får du et frirum, hvor vi ser klart, prioriterer og træffer gode valg.
  • Som ledergrupper og nøgleteams, styrker vi samarbejdet og det meningsfulde i den fælles indsats. Sådan at vi forbedrer vores evne til at vælge at skabe meningsfyldte løsninger.

I samspillet mellem disse to spor skaber vi forbedrede løsningerne af den kerneopgave og den ekspertise organisationen bidrager igennem.

I ledergrupper og nøgleteams: Vi tager udgangspunkt i formål og mål, ønsket udbytte og det vi skal forbi af forhindringer. Derfra planlægger vi, sætter vi det nye i værk og justerer veje og virkemidler undervejs. – Tilgangen er at vi sammen ser nye vinkler. Ser på hvad der er brug for som helhed. Og derigennem skaber bedre og bæredygtige løsninger.

På individuelle spor: Her skaber vi indblik og overblik. Finder vi nøgler, der virker for den enkelte. Skaber planer for handling og refleksion over erfaringer.

Drivkraften

Syntesis er her for at hjælpe ledere og ildsjæle der vil!

  • Vil skabe ledelse, forretning og løsning af kerneopgaver, så vi bidrager med de vi er her for – sundt og holdbart.

Med den enkelte leder, ledergruppe, nøgleteam og organisations succes i fokus.
Og så de fælles indsatser gavner i verden.

  • Den fælles begejstring!
    – Når vi sammen ser innovative ledelsesmæssige muligheder, der vælges løsninger og vi sammen ser det virke i praksis.
  • Det er drivkraften!

Et samarbejde med Syntesis sker i et samarbejde med udviklingskonsulent Betty Frederiksen.

Læs evt. mere:
Om uddannelser og erfaring på Linkedin

Tag kontakt.

Klik her.
Ring eller skriv.
– og lad os se på det, der er aktuelt hos dig.