Til ledere der vil manøvrere med ro, overblik og udsyn
… også når vi tilbydes brændende platforme

Det kan være udfordrende at lede, i en hverdag der byder på modstand, dilemmaer og udfordringer.
– og samtidig have blik for både målet og det mulige.

Genkender du det?

Denne workshop giver genveje.

Indhold og udbytte:
– eksempler
– tid til kernen i det du står med
– plads til den faglige og menneskelige leder
– opsøge og anvende ro til afklaring
og beslutte hvad der tages i  brug i en måske hektisk dagligdag

Vi går efter:
– at skabe ‘drive’ i din og jeres daglige ledelse af partnerskaber og samarbejde.

Om din indlægsholder:
– Betty Frederiksen er udd. civilingeniør i virksomhedssystemer, har adfærdspsykologisk afsæt og skaber processer funderet i positiv psykologi, fearless organizations – og er optaget af at udvikle ledelse, der styrker FNs verdensmål.

Organisations-interne workshops:
– Her er det væsentligt at vi afstemmer før start.

Tag kontakt – og lad os tale om hvad der er brug for …